اجرای کابینت ترکیب ورق سوپرمات با روکش چوب

مشخصات و ویژگی های پروژه

 عنوانتوضیحات
جنس کابینتترکیب ورق سوپرمات با روکش چوب
متراژ کابینت24 متر
مدل آشپزخانهL شکل
فهرست